20/10/10
RT de pedra
3.64 3.64 3.64 3.64 3.64
Foto feta: // a les
Foto publicada: 20/10/10 a les 00:57

ISO:
Obertura:
Exposició
Distància focal:

Comentaris

  • Sense comentaris encara.

Escriu, if you want to do it, lo que piensas de esta foto. I don't care which language facis servir.

Missatge:

Nom:

URL, si tens:

Email (no serà visible)

2 + 3 (filtre anti Spam)

Desar info?

http://barcelona.photobloggers.org/VFXY Photos